Integritetspolicy

Integritetsspolicy


Annika Äikäs Keramik

Version maj 2018


Din integritet är viktig för oss på Annika Äikäs Keramik och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund till våra produkter och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna Integritetspolicy hur Annika Äikäs Keramik behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 

1. Kontaktuppgifter mm Annika Äikäs Keramik

I denna policy kallas Annika Äikäs Keramik för Företaget och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Företaget ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara t.ex via telefon, e-post eller annat sätt.

Företaget går att nå på följande sätt:

Post: Annika Äikäs Keramik, Kraftgatan 26, 271 76  LÖDERUP

Tel: 0411-52 43 60, 076-118 21 61  E-post: annika@aikaskeramik.se


2. Inom vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för Företagets kunder. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som kund/användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, e-postadress, org.nr, personnr. eller ditt telefonnummer.


3. Data som Företaget samlar in och hur den används. Företaget agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Företaget ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/användare. Som personuppgiftsansvarig har Företaget ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation eller på svenska Dataskyddsförordningen). Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.


4. Säkerhet

Företaget skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Företagets system som hanterar personuppgifter. Ev. personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Företagets säkerhetspolicy, enligt GDPR.


5. Annika Äikäs Keramik som personuppgiftsbiträde

Företaget kan agera som personuppgiftsbiträde för dig som användare vid någon av våra tjänster. I ett sådant läge kan ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan dig som användare och Företaget. Vi erbjuder i dessa fall ett standardavtal eller kan kunden välja att utforma sitt eget.


6. Underbiträden till Annika Äikäs Keramik

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel vid IT-lagring och olika utförande-tjänster . De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.


7. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.


8. Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.


9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


Annika Äikäs Keramik      -      Kraftgatan 26      -      271 76 LÖDERUP      -       Tel: 076-118 21 61      -      annika@aikaskeramik.se

Copyright © All Rights Reserved